Sertifiseringer2018-11-09T07:58:19+00:00

Sertifiseringer

Vi har i 2015 satset på å forbedre oss mht til levering og kvalitet ovenfor våre kunder. I løpet av 2015 har vi gjennomført to sertifiseringer, nemlig ISO 9001 som er et kvalitetssystem, og sertifisering innen ISO 1090 som er en godkjenning for å levere CE-merket bygningsstål, samt utdannet egen IWT sveisekoordinator .
Når det gjelder CE merking av stål, er dette et myndighetskrav ved levering av stål i bærende konstruksjoner.

Det betyr at den som leverer stål beregnet på bærende konstruksjoner, skal være sertifisert for å levere CE-merket stål
Vi har også fått sentral godkjenning for utførelse av montering av bærende metall – eller betongkonstruksjoner.

For å få begge disse godkjenninger, har vi i løpet av 2015 bygget opp interne systemer, som er blitt godkjent av eksternt organ «Teknologisk Institutt». Dette arbeidet har vært tidkrevende og kostnadskrevende for OK Vedlikehold AS.

I 2018 er vi re-sertifisert av DNV-GL i den nye kvalitetstandarden ISO 9001:2015 og ISO 3834-2 som er kvalitetstaskrav til smeltesveising og EN-NS 1090.

OK Vedlikehold sertifikat 2015