Vi er opptatt av å levere kvalitet.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

OK Vedlikehold As ble 06.01.2016 godkjent av Teknologisk Institutt til å CE-merke stålprodukter. Det er idag et myndighetskrav at stål benyttet i bærende stålkonstruksjoner skal CE-merkes.

CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt anses å oppfylle kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene/forordningene. For å kunne CE-merke tilvirkede stålkonstruksjoner må stålverkstedet sertifiseres mot EN 1090-1. 

Ok Vedlikehold As fyller dette kravet.

I tillegg har vi sentral godkjenning for utførelse av montering av bærende metall-eller stålkonstruksjoner tiltaksklasse 2.

Vi er også EN ISO 3834 sertifisert.

EN ISO 3834 er en standard som ivaretar at kvaliteten opprettholdes innen sveiseutførelse, man kan si at det er selve er rammeverk som beskriver hvordan man oppnår et velfungerende kvalitetssystem i utføring av forskjellige sveiseapplikasjoner. Standarden definerer tre kvalitetsnivåer, avhengig av hvilken type sveis som utføres.

Standarden blir i dag brukt i de fleste land. Allikevel, er det mange bedrifter som enda ikke har sett fordelene av å innføre kvalitetssystem iht. denne standarden. Kravene kan komme fra andre standarder, så vel som fra kunder eller 
myndigheter. Blant annet henviser NS-EN 1090-2:2018 til denne standarden.

Hvis sveiseproduksjonsprosessene styres i henhold til EN ISO 3834, er det anerkjent at kvaliteten på sveisene i sluttproduktet vil tilfredsstille de angitte kriteriene.