Bemanning

Det finnes mange fordeler med å leie inn bemanning, leder du en bedrift hvor arbeidsmengden er variabel er det helt klart en fordel å leie inn bemanning etter behov. Vi hjelper deg med å dekke dette behovet, OK Vedlikehold tilbyr bemanning på korte og lange prosjekter, vi har en høyt kvalifisert stab som kan ta på seg store og krevende prosjekter.

Du betaler kun for tiden bemanning fra OK Vedlikehold er hos deg, dette sparer deg ganske mange kroner i året fremfor å ha ansatte du må betale selv om du kanskje ikke har like mange prosjekter i perioder.

Du slipper også å betale sykepenger og andre sosiale kostnader, hvis den innleide bemanningen blir syk, eller på annen måte ikke jobber, slipper du å betale. Som beskrevet ovenfor, betaler du kun for de timene den innleide arbeidskraften jobber.

Vi vet at arbeidsmengden går opp og ned, man har mer arbeid i noen perioder, derfor vil det lønne seg med bemanning fra OK Vedlikehold, du slipper å si nei til en kunde, alt du trenger er å kontakte oss, så finner vi rett person til oppdraget ditt!