Behov for bemanning?

Bemanning

Vi bemanner industrien med kompetente fagfolk, som sikrer at jobben blir fagmessig korrekt utført. Det er flere fordeler med å leie inn bemanning, keder du en bedrift hvor arbeidsmengden er variabel er det helt klart en fordel å leie inn bemanningen etter behov. Vi hjelper deg å dekke dette behovet, OK Vedlikehold tilnyr bemanning på korte og lengre prosjekter. Vi har en høyt kvalifisert stab, som kan ta på seg store og krevende prosjekter.

Du betaler kun for tiden bemanningen fra OK Vedlikehold er hos deg, dette sparer deg for ganske mange kroner i året fremfor å ha ansatte du må betale selv om du kanskje ikke har like stort behov hele året. Med bemanning fra OK Vedlikehold kan du ha en dynamisk arbeidsmengde uten å tape penger på lønn.

Det er flere fordeler man får ved å benytte seg av innleid arbeidskraft, det er for eksempel at du slipper å betale sykepenger og andre sosiale kostnader. Hvis den innleide bemanningen blir syk, eller på annen måte ikke jobber, slipper du å betale. Du betaler kun for de timene den innleide arbeidskraften jobber.

Vi vet at arbeidsmengden går opp og ned, man har mer arbeid i perioder, derfor lønner det som ofte med innleid arbeidskraft fra OK Vedlikehold. Du slipper å si nei til kunde fordi du ikke har tilgjengelig mannskap, alt du trenger å gjøre, er å kontakte oss, så finner vi rett person til oppdraget ditt!
Forespør bemanning

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om bemanning, vedlikehold, prosjektering eller noe annet, så er det bare å sende oss en melding.
Kontakt oss
Org.nr.: 988 210 595
Baseveien 15, 6530 Averøy
En nettside utviklet av Villdyr