Prosjekter | Uncategorized

Vi er opptatt av å levere kvalitet.

OK Vedlikehold As ble 06.01.2016 godkjent av Teknologisk Institutt til å CE-merke stålprodukter. Det er idag et myndighetskrav at stål benyttet i bærende stålkonstruksjoner skal CE-merkes. CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt anses å oppfylle kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene/forordningene. For å kunne…

End of content

End of content