Renovere Brua på Sandøy i Averøy kommune

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Averøy kommune har gitt oss oppdraget med å montere ny bru på Lille Sandøy. Dette blir gjort ved at den gamle fergelemmen på Bremsnes blir demontert og satt sammen som ny bru på Lille Sandøy. Men før denne tid kommer, må fergelemmen gjennom noen prosesser. Den skal først demonteres på Bremsnes, deretter fraktes til vårt verksted i Kristvika for videre bearbeiding/sveising mm. Vi skal lage denne i riktig lengde, deretter skal Team Alva sandblåse og male broa i en fin blåfarge før den blir montert på Lille Sandøy. Etter montering kan forhåpentligvis alle få kjøre over «nybrua» uten restriksjoner…

Takker for tillitten og oppdrag i å skifte ut bruen på Sandøya.

Bruen til Lille Sandøy ble 18.03.14 åpnet for trafikk.

Vaiende flagg, pent vær og stort oppmøte på bruåpningen på Sandøya14.juni 2014. Åpningen av brua ble gjort under Sandøydagene. Offisiell åpning ble gjort av ordfører Ann Kristin Sørvik, «tauskjærer» var Maja, flankert av Charles Sandø og ordføreren.
Vaiende flagg, pent vær og stort oppmøte på bruåpningen på Sandøya14.juni 2014. Åpningen av brua ble gjort under Sandøydagene. Offisiell åpning ble gjort av ordfører Ann Kristin Sørvik, «tauskjærer» var Maja, flankert av Charles Sandø og ordføreren.
Da er vi i gang med å laste opp brua som skal på Sandøya.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
De nye bjelkene til Lille Sandøy bru. Sandblåst, metallisert og nymalt.Det var på tide å skifte ut gammelbrua, se på disse bjelkene som lå der før vi skiftet de ut…
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Arbeide med «Nybrua» på Sandøya. Disse bjelkene ble erstattet med nye bjelker, da nærmere undersøkelse viste at de var mere angrepet av tæring enn først antatt.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Sikringsutstyr må på før vi går ut over sundet.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Arbeidet med Sandøy bru pågår nå, her blir bjelkene heist på plass. Selv om det blåser ganske bra, går arbeidet greit.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Arbeidet går fremover, tross det dårlige været.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Ja, karene er flinke. Stadig fremskritt…
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Det arbeides som bare det med brua på Lille Sandøy. Mye sliping og sveising før Team Alva kan starte på sin jobb. Her lages det braketter.