Sertifiseringer

Dette er en oversikt over våre sertifiseringer, godkjenninger og medlemsskap i leverandørregistre.

Sertifisering: ISO 9001:2015

Ledelsessystemer for kvalitet
Vår ISO 9001:2015-sertifisering er et kvalitetsstempel for vår bedrift.

Med sertifisering i ISO 9001:2015 kan vi dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetssikring, og at vi lever opp til krav fra våre kunder, og ikke minst våre selvpålagte krav.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre arbeidsprosesser, og har eksterne og interne revisjoner som sikrer at vi og våre leverandører etterlever de krav som er satt av og til oss.
Sertifiseringer: ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet

Sertifisering: NS-EN ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer
NS-EN ISO 3834-2 er en internasjonalt akseptert og anerkjent standard for kvalitetsstyringstjenester for sveisebedrifter, som sikrer at kvaliteten opprettholdes innen sveiseutførelse.

Standarden definerer kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer både i verksteder og på anleggsplasser.
Egenskapene til sveisede produkter kan ikke bekreftes ved testing alene. Når sveiseprosessene styres i henhold til ISO 3834, er det anerkjent at kvaliteten på sveisene i sluttproduktet vil tilfredsstille de angitte kriteriene.
Sertifiseringer: NS-EN ISO 3834-2, Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

Sertifisering: NS-EN 1090-2

Kvalitetsstandard for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
Vi er sertifisert iht. NS-EN 1090-2 for å møte krav og sikre kvalitet på våre leveranser. Denne europeiske standarden angir krav til utførelse av stålkonstruksjoner for å sikre passende nivåer for mekanisk kapasitet og stabilitet, brukbarhet og bestandighet.
Sertifiseringer: NS-EN 1090-2, Kvalitetsstandard for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner

StartBANK

Vi er medlem i StartBANK, som er et felles leverandørregister og bransjenettverk for leverandører til bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører.

Achilles Global Energy

Achilles Global Energy (tidligere kalt Achilles JQS og Achilles FPAL) er et felles kvalifikasjonssystem som oppfyller de internasjonale globale energistandardene NORSOK S006 og IOGP 423 gjennom varekoder for fornybar energi og miljø-, sosiale- og selskapsstyringsstandarder (ESG), samtidig som det bidrar til energiovergangen til en ren grønn fremtid.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Godkjent lærebedrift

Som godkjent lærebedrift, stilles det krav til at vi har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til lærlinger, at vi har relevante arbeidsoppgaver som oppfyller målene i læreplanen, og at vi i tillegg har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om bemanning, vedlikehold, prosjektering eller noe annet, så er det bare å sende oss en melding.
Kontakt oss
OK Vedlikehold AS
Baseveien 15, 6530 Averøy
Org.nr.: 988 210 595
En nettside utviklet av Villdyr